Produkcja żywca wołowego może wrosnąć

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pogłowie bydła na koniec 2018 r. wynosiło blisko 6,2 mln sztuk i było o 2,4% wyższe niż przed rokiem. Produkcja żywca wołowego w 2018 r. wyniosła ok. 1,1 mln ton i była o 1,5% większa, niż rok wcześniej. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ocenia, że w 2019 r. produkcja żywca może wzrosnąć o ok. 2%, natomiast nie zwiększy się pogłowie bydła.

– W połowie lipca 2019 r. nastąpiło odwrócenie spadkowej tendencji cenowej na rynku wołowiny notowanej w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej od początku roku. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prognozuje na najbliższe miesiące wzrost cen, ocenia również, że w grudniu br. cena bydła ogółem może zawierać się w przedziale 6,4-6,9 zł/kg, a cena bydła rzeźnego w przedziale 6,5-7 zł/kg. Byłaby ona zatem w obu przypadkach niższa o 2% lub wyższa o ok. 5% od ceny ubiegłorocznej. W pierwszej połowie br. wartość eksportu mięsa wołowego obniżyła się w relacji rocznej o 12,3% do 670,5 mln euro, a ilościowo o 11,3% do poziomu 181,6 tys. ton – informuje Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obecnie Główny Inspektorat Weterynarii pracuje nad kolejnym rynkiem zbytu dla mięsa wołowego – przede wszystkim w Azji – oraz nad uproszczeniem procedur wywozu mięsa wołowego na rynki już otwarte.

Źródło: Sejm RP

Opracował: Krzesimir Drozd