Produkcja nasienna bez tajemnic

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, organizuje 13 listopada 2017 r. szkolenie: „Produkcja nasienna w świetle działań programu rolo-środowiskowo-klimatycznego”.

Skierowane jest ono do doradców rolnośrodowiskowych, przedstawicieli jednostek doradztwa rolniczego, jednostek samorządowych, a także wszystkich osób, w tym przedsiębiorców i mieszkańców obszarów wiejskich, zainteresowanych wprowadzaniem nowych odmian i gatunków do uprawy jako elementu zmianowania w produkcji roślinnej.

W ramach szkolenia omówione zostaną kwestie dotyczące rejestracji odmian, w tym odmian tradycyjnych i proponowanych jako amatorskie takich jak gryka siewna, pasternak zwyczajny, soczewica jadalna, lnianka pospolita, nostrzyk biały, przelot pospolity i odmiany zbóż zagrożone erozją Ponadto możliwości finansowania ochrony zasobów genetycznych roślinnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wariancie zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie i obrotu materiałem siewnym na terenie kraju.

Źródło: CDR