Producent Bydła Mięsnego roku 2016

Pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje ogólnopolski konkurs ,,Producent Bydła Mięsnego roku 2016’’.

Celem konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o chowie i hodowli bydła ras mięsnych, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności oraz dla gospodarki narodowej. Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatorów konkursu, patronów honorowych i patrona medialnego.

W wyniku konkursu zostaną wyłonieni najlepsi producentów bydła mięsnego za rok 2016 w w takich kategoriach jak: producent bydła opasowego, producent jałówek i buhajów hodowlanych, producent odsadków, grupy i organizacje producentów bydła mięsnego.

Zgodnie z regulaminem Konkursu kandydatów do tytułu ,,Producent Bydła Mięsnego roku 2016’’ mogą zgłaszać Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Związki Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Termin nadsyłania zgłoszeń – 10 września 2016 roku.

Zgłoszenia prosimy wysyłać pocztą na adres: Ogólnopolski Konkurs PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2016, ul. Toruńska 30/45, 85-023 Bydgoszcz

Źródło: PZPBM