Prezes ANR rozwiał wątpliwości – grunty będą dzierżawione

Podczas konferencji na targach Polagra Premiery prezes ANR Waldemar Humięcki wyjaśnił, że podstawową formą zagospodarowania nierozdysponowanych gruntów będą przetargi ograniczone na dzierżawę dla rolników zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne.

Jak już wspominaliśmy, w trakcie targów Polagra Premiery w Poznaniu odbyło się wiele ciekawych wykładów i seminariów, które poruszały aktualne zagadnienia i problemy, które są i będą ważne dla polskiego rolnictwa w najbliższym czasie.

Jednym z takich tematów była kwestia rozdysponowania państwowych nieruchomości rolnych. W związku z tym Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała konferencję „Obrót ziemią w Polsce – stan obecny i planowane zmiany”, która odbyła się 22.stycznia. Dzięki temu udało się rozwiać wiele wątpliwości co do zagospodarowania gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych. W konferencji wziął udział, między innymi, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, Waldemar Humięcki.

Prezes Humięcki wyjaśnił zebranym, w jaki sposób ANR będzie gospodarować zasobem gruntów do maja b.r. oraz po granicznej dacie. Prezesowi Humięckiemu towarzyszyła w spotkaniu Anna Zając-Plezia, zastępca dyrektora zespołu gospodarowania zasobem ANR.

Prezes Humięcki poinformował uczestników konferencji, że podstawową formą zagospodarowania nierozdysponowanych gruntów będą przetargi ograniczone na dzierżawę dla rolników zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. Wyjaśnił też, że co do zasady na przetargi ograniczone trafiać będą grunty powyżej jednego hektara. Możliwe jest też po akceptacji Rad Społecznych działających przy Oddziałach Terenowych ANR zwiększenie limitu powierzchni gruntów objętych przetargami nieograniczonymi do maksymalnie 5 hektarów. Oznacza to, że powyżej przyjętego limitu agencja zobowiązana jest organizować przetargi ograniczone na dzierżawę, w tym ofertowe. Pewność planowania produkcji rolnej i gospodarowania dzierżawioną ziemią, zdaniem Waldemara Humięckiego, da długi okres, na jaki będą zawierane umowy – do 10 lat.

Renata Struzik, źródło: ANR