Potrzebne są również biopaliwa konwencjonalne

Reagując na plany Komisji Europejskiej obejmujące europejską strategię na rzec mobilności niskoemisyjnej, Copa i Cogeca pochwalają działania na rzecz wprowadzenia zaawansowanych biopaliw, jednak odrzucają wycofanie celów UE dla biopaliw konwencjonalnych po 2020.

Komisja proponuje stopniowe wycofywanie konwencjonalnych biopaliw po 2020 r. i zastąpienie ich bardziej zaawansowanymi biopaliwami. Copa i Cogeca twierdzą jednak, że obydwa rodzaje biopaliw będą miały duże znaczenie w przyszłości, jeśli UE chce doprowadzić do powstania zrównoważonej gospodarki niskoemisyjnej.

Konwencjonalne biopaliwa wytwarzane z roślin uprawnych w UE są nie tylko źródłem przyjaznego środowisku paliwa dla sektora transportu, które pozwala na zmniejszenie emisji z transportu drogowego niewielkim kosztem, lecz również pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i równowagi na rynkach rolnych UE. Zwiększają dostawy pasz, gdyż tylko niewielka część rośliny jest wykorzystywana do produkcji biodiesla lub bioetanolu. Reszta to współprodukty o wysokiej zawartości białka, wykorzystywane w paszach, o kluczowym znaczeniu dla hodowców, zwłaszcza w dobie kryzysu. Stanowią również dodatkowe źródło dochodów dla rolników, a przemysł biopaliwowy jest jednym z najważniejszych czynników napędzających wzrost i tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich w UE. Są one także ważnym elementem biogospodarki. Biopaliwa wpisują się w strategię walki ze zmianami klimatu unijnego sektora rolnego i pozwalają na osiągnięcie celów porozumienia paryskiego #COP 21 oraz realizację unijnej strategii na rzecz biogospodarki – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny  Copa – Cogeca.

Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 20 lipca j nie zawiera żadnych konkretnych środków pozwalających na wdrożenie celów polityki w zakresie klimatu i energii w sektorze transportu drogowego. Dlatego zdaniem Copa-Cogeca  do ich osiągnięcia będziemy potrzebować  biopaliw zaawansowanych rozwiniętych na skalę handlową oraz biopaliw konwencjonalnych.