Potrzeba silnej wspólnej polityki rolnej

Copa i Cogeca 7 marca poinformowały w Brukseli ministrów rolnictwa UE o potrzebie stworzenia silnej, wspólnej i odpowiednio finansowanej wspólnej polityki rolnej (WPR), by sprostać aktualnym i przyszłym wyzwaniom. Jak ustaliliśmy wypowiedź ta padła w związku z debatą ministerialną i publikacją konsultacji społecznych przez Komisję.

Copa i Cogeca apelują o silną, wspólną i odpowiednio finansowaną WPR, która wesprze rolników w dalszej produkcji bezpiecznej, wysokiej jakości, pożywnej żywności, wytwarzanej w sposób zrównoważony, dla obywateli UE oraz dla mieszkańców krajów trzecich. WPR musi jeszcze sprawić, że rolnictwo będzie sektorem silnym, rentownym i konkurencyjnym, co będzie korzystne zarówno dla rolników jak i dla konsumentów. Potrzebujemy polityki prostej w zastosowaniu i odbiurokratyzowanej. Podkreślamy również konieczność utrzymania obydwu filarów WPR. Musimy zachować obecne środki takie jak płatności bezpośrednie, sieci bezpieczeństwa czy ubezpieczenia od ryzyka, by poradzić sobie z wahaniami na rynkach. Należy jednak przyśpieszyć ich aktywację oraz wyniki. Sytuacja z ostatnich lat ukazała, że należy uwzględnić więcej narzędzi pozwalających rolnikom lepiej zarządzać ryzykiem oraz pracować nad rozwojem rynków terminowych. Trzeba nadal rozwijać narzędzia zarządzania ryzykiem w przyszłej WPR, obejmujące nie tylko zagrożenia klimatyczne lecz również rynkowe. Kończymy właśnie ustalanie naszych poglądów na temat tego obszaru polityki, jasne jest jednak, że wszelkie wprowadzone narzędzia będą musiały być dobrowolne i znaleźć się w drugim filarze WPR – mówi Thomas Magnusson, przewodniczący Cogeca.

Przewodniczący Magnusson położył również nacisk na znaczenie zrównoważonej produkcji, by sprostać wymaganiom konsumentów w zakresie jakości. Natomiast sekretarz generalny Copa i Cogeca, Pekka Pesonen,  zwrócił uwagę na znaczenie wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności, mówiąc, że Copa i Cogeca apelują o to od lat.

Pragniemy zwrócić uwagę na korzystne wyniki prac unijnej grupy zadaniowej ds. rynków rolnych, zwłaszcza te odnoszące się do nieuczciwych praktyk handlowych (NPH) w łańcuchu dostaw oraz konkluzje Rady z grudnia 2016 r. W pełni popieramy unijne ramy walki z NPH. Problem polega na tym, że dochody rolników ze sprzedaży ich produktów na rynku nie są wystarczające. Eksport rośnie, jednak rolnicy nie odczuwają praktycznie żadnych korzyści. Dlatego też słowacka prezydencja nalegała na przyjęcie konkluzji Rady w tym temacie. Rolnicy są wypychani z własnego rynku. Dlatego też należy zająć się tym problemem. – informuje Pekka Pesonen

Podsumowując, Pesonen zwrócił uwagę na znaczenie nowej platformy dobrostanu zwierząt UE, która pozwala głównym stronom zainteresowanym na wymianę informacji. Platforma powinna zapewnić właściwe wdrażanie i harmonizację istniejących już zasad unijnych, a nie na tworzyć nowe przepisy. Podkreślił, że nasze wysokie normy dobrostanu zwierząt powinny zacząć obowiązywać na arenie międzynarodowej, by unijni rolnicy nie musieli konkurować w produktami importowanymi z poza UE, które nie muszą przestrzegać tych samych norm.

Źródło: Copa – Cogeca