Ponad połowa Unii Europejskiej wolna od GMO

W 19 krajach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce nie będzie możliwa dystrybucja, a co za tym idzie, również uprawa nasion GMO.

Komisja Europejska potwierdziła, że 19 państw członkowskich, które wcześniej zadeklarowało zakaz uprawy GMO na swym terytorium będą wykluczone z dystrybucji tego typu nasion. Wspomniane kraje wybrały opcję I wyjścia z uprawy GMO (opt-out). Oznacza to, że zgłosiły wyłączenie z dystrybucji GMO, a co za tym idzie, również z uprawy danej odmiany producentowi nasion. Wytwórcy mieli miesiąc na zgłoszenie swojego sprzeciwu (do 5 listopada), jednak tego nie zrobili.

Mowa tutaj o wykluczeniu możliwości dystrybucji jedynej dopuszczalnej do uprawy odmiany GMO kukurydzy MON810 (uprawianej głównie w Hiszpanii na paszę) oraz kilku innych odmian oczekujących na autoryzację (kukurydzy 1507, 59122, 1507×59122, Bt11, Bt11xMIR604xGA21, GA21, MIR604).

Jak wspomina FAMMU/FAPA, druga możliwość zakazu tj. opcja II zakłada wprowadzenie narodowego zakazu uprawy na podstawie przyczyn etycznych, ochrony środowisk przyrodniczych, celów polityki rolnej i ochrony środowiska, przyczyn socjalno-ekonomicznych i współistnienia np. GMO z rolnictwem ekologicznym.

Na skorzystanie z opcji wyjścia z uprawy GMO zdecydowały się: Łotwa, Grecja, Chorwacja, Francja, Austria, Węgry, Holandia, Polska, Litwa, Belgia (Walonia), Wlk. Brytania (Szkocja, Walia i Irlandia Płn.), Bułgaria, Niemcy (poza badaniami), Cypr oraz Włochy, Dania, Słowenia, Luksemburg i Malta.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA