Policzyli dziki

Ponad 140 tysiące sztuk – tyle wynosi liczebność dzików w całym kraju. Dane te wynikają z zakończonej właśnie akcji liczenia dzików na terenie obwodów łowieckich.

Ministerstwo Środowiska zleciło inwentaryzację dzików, która ma między innymi związek z zagrożeniem występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Jej celem było uzyskanie informacji o wielkości populacji dzików i jej rozmieszczenia w Polsce. Inwentaryzacja pokazała, że Polski Związek Łowiecki (PZŁ) wywiązuje się ze swoich zadań w zakresie sanitarnego odstrzału dzików.

Inwentaryzacja dzików trwała od 15 października do 6 listopada na terenie Lasów Państwowych. Obecnie mamy ponad 140 tysięcy sztuk dzika, co przekłada się na 0,5 szt. na km2.

Obecnie inwentaryzacja jest prowadzona także w 8 parkach narodowych, które są położone w strefie zagrożonej ASF. Jej wyniki będą znane do 30 listopada.  W ocenie Ministerstwa Środowiska silny wzrost wielkości populacji dzika nastąpił po 2008 roku, kiedy zaniechano jego odstrzału.

W tej chwili my jako rząd ratujemy polski przemysł przetwórstwa mięsa i hodowli trzody chlewnej. Rząd PO-PSL błędnymi decyzjami doprowadził do wzrostu populacji dzików, przez co stanęliśmy w obliczu problemu rozprzestrzeniania się wirusa ASF. Na działania naszych poprzedników złożyliśmy zawiadomienie w sprawie zaniedbań i zaniechań – mówi Andrzej Konieczny, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Liczebność dzików w całym kraju oszacowano na poziomie 144 079 szt. Najmniej dzików stwierdzono w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Warszawa (3 344 szt.) oraz RDLP Kraków (3 902 szt.). Najliczniej występują one natomiast w RDLP Katowice (12 746 szt.) oraz RDLP Olsztyn (12 728 szt.). Uśrednione zagęszczenie dla całego kraju wyniosło 0,5 szt./km2.

Źródło: Ministerstwo Środowiska