PIORiN przypomina

Integrowana produkcja roślin (IP) to nowoczesny system uprawy, który uwzględnia oczekiwania konsumenta w stosunku do bezpiecznych i wysokiej jakości owoców, warzyw i innych płodów rolnych oraz gwarantuje prowadzenie upraw w sposób bezpieczny dla środowiska. 

– Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, przed rozpoczęciem okresu ich wegetacji – informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

PIORiN zachęca producentów rolnych do zgłaszania upraw i prowadzenia produkcji rolnej w systemie IP. Wykaz podmiotów wykonujących działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin (wg kolejności upoważniania) znajdą Państwo poniżej:

  • „PNG” Sp. z o.o., Cisów 77 A, 26-021 Daleszyce, www.certyfikacja.co
  • QA Solutions Sp. z o.o, ul. Borkowska 9/6, 30-438 Kraków, www.qasolutions.pl
  • COBICO Sp. z o.o., Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka, www.cobico.pl
  • Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.,ul. Modlińska 6 lok. 207, 03-216 Warszawa, agroeko.com.pl
  • SGS Polska Sp. z o.o., ul. Bema 83, 01-233 Warszawa, www.sgs.pl
  • TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, www.tuv.com/pl
  • BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, www.biocert.pl
  • EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o., ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, www.ekogwarancja.pl
  • Bureau Veritas Polska Sp. z o. o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, www.bureauveritas.pl/

Źródło: PIORiN