fbpx

Nie tylko stawki. Zmiany w ekoschematach obszarowych

W roku 2023 w Polsce po raz pierwszy rolnicy mogli zawnioskować o przyznanie płatności bezpośrednich w formie ekoschematów obszarowych. Resort rolnictwa przygotował ułatwienia w przyznawaniu płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, które wejdą w życie 15 marca br.

Zobacz także: Wyższe stawki za ekoschematy

Samasz loteria - baner

Chodzi o zmiany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 493 i 1926).

Celem ułatwienia rolnikom dostępu do płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyk Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji oraz Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo projekt nowelizacji wskazanego wyżej rozporządzenia umożliwia potwierdzenie realizacji wskazanych wyżej praktyk również poprzez złożenie do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: ARiMR) oświadczenia o ich wykonaniu. Nastąpi też rezygnacja z obowiązku składania oświadczenia o dacie zbioru uprawy w plonie głównym w terminie 7 dni od dnia zbioru tej uprawy.

W przypadku praktyki Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe projekt nowelizacji wskazuje, że na potrzeby międzyplonów ozimych będzie można wysiewać uprawy w formie jarej lub ozimej. Ponadto, w przypadku wsiewek śródplonowych zostanie dodany przepis o obowiązku prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych. Oznacza to rezygnację z obowiązku składania oświadczenia o dacie zbioru uprawy w plonie głównym.

Projekt doprecyzowuje przepis dotyczący możliwości łączenia na jednej powierzchni pakietów/interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych z Ekoschematem retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych (TUZ).

W zakresie praktyki Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt zmiany mają na celu doprecyzowanie sposobu liczenia dużych sztuk przeliczeniowych (DJP) zwierząt wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Liczbę zwierząt DJP oblicza się jako sumę iloczynów liczby poszczególnych rodzajów zwierząt według średniego stanu z okresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności i współczynników ich przeliczenia na DJP (określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia).

W zakresie praktyki Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji zmiana polega na dodaniu możliwości potwierdzenia realizacji praktyki, oprócz wykonania zdjęcia geotagowanego, również poprzez złożenie do kierownika biura powiatowego ARiMR oświadczenia o wykonaniu praktyki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia:

  • zrealizowania praktyki, jeżeli była ona zrealizowana po dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, i nie później niż do dnia 7 listopada w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, albo
  • w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, jeżeli praktyka była zrealizowana w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, przed dniem złożenia tego wniosku lub przed dniem 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.

W zakresie praktyki stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo zmiana polega na dodaniu możliwości potwierdzenia realizacji praktyki, oprócz wykonania zdjęcia geotagowanego, również poprzez złożenie do kierownika biura powiatowego ARiMR oświadczenia o wykonaniu praktyki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia:

  • zrealizowania praktyki, jeżeli była ona zrealizowana po dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, i nie później niż do dnia 7 listopada w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, albo
  • w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, jeżeli praktyka była zrealizowana w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, przed dniem złożenia tego wniosku lub przed dniem 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.

W zakresie praktyki Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo zmiana polega na dopuszczeniu stosowania nawozów naturalnych płynnych również w formie granulatu.

Zmiana obejmie ekoschemat Integrowana Produkcja Roślin będzie polegała na doprecyzowaniu, że płatności są przyznawane również jeżeli małżonek rolnika prowadzi uprawy roślin zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin. W zakresie ekoschematu Biologiczna ochrona upraw projekt nowelizacji przewiduje, że rolnik będzie mógł dokonać uzupełnienia również przed otrzymaniem wezwania.

Do spraw objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji rozporządzenia oraz zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione, będą stosowane przepisy dotychczasowe.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 wejdzie w życie z dniem 15 marca 2024 r. Z tym dniem rozpoczyna się bowiem nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów.

Baner Agrosimex Alaska
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.