Panorama Pól Timac Agro

Panorama Pól Timac Agro

Tradycyjnie, jak co roku na poletkach Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Śremie – Wójtostwie odbyła się Panorama Pól Timac Agro. Timac Agro Polska należy do Grupy Roullier, która świętuje w tym roku 60-lecie działalności. Tegoroczny pokaz przebiegał dosłownie w aurze tropikalnej. Temperatura powietrza sięgała 30 stopni, a ponad 250 rolników, którzy przybyli na spotkanie, skutecznie gasiło pragnienie w dobrze zaopatrzonym bufecie.

Spotkanie na Panoramie Pól jest miejscem wymiany doświadczeń rolników praktyków z różnych stron Polski. Prelegentami byli nie tylko pracownicy firmy, ale również pracownicy naukowi oraz przedstawiciele firm nasiennych. Swój udział w organizacji Panoramy Pól Timac Agro miały firmy Saaten Union oraz Rapool, gdyż dostarczały materiał siewny pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, kukurydzy oraz rzepaku.

Specjaliści z firmy Timac prezentowali na poletkach pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, jęczmienia jarego, buraków i kukurydzy różne kombinacje nawożenia przedsiewnego, pogłównego i dolistnego firmy Timac w porównaniu z nawozami innych firm. Krzysztof Piech oraz przedstawiciel Saaten Union – Daniel Tubicz mówili o nawożeniu pszenicy, Piotr Smolarek opowiadał o buraku cukrowym, a Dariusz Mieszała – o jęczmieniu jarym. Doświadczenia z kukurydzą prezentował Przemysław Wróbel, natomiast Grzegorz Lewczuk opowiadał, jak prawidłowo wykorzystać słomę kukurydzianą na kiszonkę.

Tematem przewodnim był Physiomax 975, który jest źródłem wapnia. Szczególną uwagę zwracano na odżywianie roślin wapniem zawartym w stymulatorze glebowym Physiomax 975.

O trendach hodowlanych i genetyce nowych odmian rzepaku opowiadał przedstawiciel firmy Raapol Artur Kozera. Wymogi, jakie muszą spełniać nowe odmiany, to mniejsze zapotrzebowanie na ochronę chemiczną, większa odporność na stresy abiotyczne ( np. suszę czy przymrozki) oraz większa odporność na choroby, np. na suchą zgniliznę kapustnych. Zaprezentował dwie nowe odmiany mieszańcowe – Atora F1 i Duke F1.

Dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił fizjologiczne aspekty możliwości poprawy potencjału plonotwórczego rzepaku. Przedstawił interesująco strategie nawożenia, zwłaszcza azotowego w warunkach ciągłego niedoboru wody. Zaznaczył najczęściej popełniane błędy w tym zakresie. Należy przypomnieć, że dr Szczepaniak prowadzi rodzinne gospodarstwo i doskonale czuje agrotechnikę.

Ponadto, rolnicy mogli zapoznać się z ofertą wielu firm, m.in. Pima-Agro, Strautmann, Agrorami, które prezentowały swoje produkty w czasie spotkania. Była przygotowana również część imprezy w namiocie, gdzie odbywała się konsumpcja i można było skorzystać z rozrywkowej jazdy na rozbrykanym byku, jak również uwiecznić spotkanie na zdjęciach z fotobudki.

 

Autor: Wojciech Suwara