Pakiet mleczny do 2020 roku

Copa i Cogeca popierają raport Komisji Europejskiej na temat pakietu mlecznego, który kładzie nacisk na wzmocnienie stosunków umownych między rolnikami a przetwórcami w celu poprawy pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym i umożliwienia im uzyskania lepszych przychodów w z rynku.  Apelują też o przedłużenie pakietu mlecznego poza rok 2020 i kładą nacisk na znaczenie organizacji producentów, takich jak spółdzielnie, które pozwalają producentom uzyskać wyższe przychody z rynku.

Cieszymy się, że pakiet mleczny jest realizowany w całej UE. Producenci mleka ponieśli ogromne straty w ostatnim czasie, a pakiet pomaga poprawić ich pozycję. Kontrakty, o których mowa w pakiecie, pozwalają zmniejszyć skutki wahań na rynku i zapewnić producentom większą przewidywalność. Sytuacja na rynku się poprawia, rosną między innymi ceny produktów mleczarskich. Jesteśmy jednak rozczarowani niedawną decyzją Komisji Europejskiej polegającą na ponownym wypuszczeniu zapasów odtłuszczonego mleka w proszku na rynek. Naszym zdaniem jest na to jeszcze za wcześnie – mówi Thierry Roquefeuil, przewodniczący grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa i Cogeca.

Jesteśmy przekonani, że pakiet powinien obowiązywać również po 2020 r., by rolnicy mogli więcej zyskać na sprzedaży swoich produktów. Dzięki zapisom obejmującym organizacje producentów, pakiet mleczny pozwala na wzmocnienie pozycji rolników w krajach, gdzie brakuje spółdzielni mleczarskich lub gdzie ich udział w rynku jest niewielki. Dzięki spółdzielniom rolnicy mogą uzyskać wyższe ceny za swoje produkty. W związku z tym zachęcamy do wymiany informacji na temat dobrych praktyk związanych z tworzeniem organizacji producentów, w tym spółdzielni. Naszym zdaniem ogromne znaczenie ma zbadanie możliwości finansowania z funduszy polityki rozwoju obszarów wiejskich. Jesteśmy również przekonani, że spółdzielnie powinny mieć możliwość rozwoju – w tym rozrastania się i prowadzenia działalności na szerszą skalę, by zwiększyć swoją wydajność – dodaje Pekka Pesonen , sekretarz generalny Copa i Cogeca.

W ocenie Copa – Cogeca pakiet mleczny nie wystarczy jednak, by sprostać wszystkim wyzwaniom. Dlatego należy go uzupełnić o narzędzia chroniące dochody rolników przed zagrożeniami, czyli na przykład o umowy na stałe ceny czy rynki terminowe.

Źródło: Copa – Cogeca