Ograniczyć ochronę ptaków krukowatych

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministerstwa Środowiska o wykreślenie w projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt załącznika 1 do rozporządzenia „Gatunki zwierząt objęte ochroną ścisłą” gatunków kawka (pozycja 321) i gawron (poz. 322), a z załącznika 2 „Gatunki zwierząt objętych ochroną częściową” gatunku kruk (poz. 30).

Z obserwacji prowadzonych przez rolników wynika, że populacje wielu gatunków zwierząt objętych ochroną rozrastają się do nadmiernej liczby i stają się szkodliwe dla prowadzenia gospodarstwa rolnego.  Należą do nich ujęte w załącznikach do rozporządzenia gatunki ptaków, które powodują zniszczenia w zasiewach – informuje KRIR.