Nowelizacja ustawy o płatnościach bezpośrednich

Już wkrótce pod obrady Senatu RP trafi znowelizowana podczas ostatniego posiedzenia Sejmu RP (16 – 18 października)  ustawa  o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Ustawa ta  zmienia zasady przyznawania wsparcia w sektorze roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich, buraków cukrowych, bydła, owiec i kóz, a także zmian warunków i trybu przyznawania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.

W nowelizacji zostały przewidziane dwie formy wsparcia: płatności do roślin strączkowych na ziarno oraz płatności do roślin pastewnych. Zmiany dotyczące bydła i krów będą polegać na obniżeniu limitu liczby zwierząt w gospodarstwie z obecnych 30 na 20 sztuk.

Źródło: Sejm RP