Nowe prawo zdrowia roślin

Od połowy grudnia 2019 r. będzie obowiązywało nowe prawo Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin. Nowe przepisy prawa odnoszące się m.in. do zasad wydawania paszportów roślin, zakładają ujednolicenie wzorów paszportów roślin, które będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej.

Obecnie w Komisji Europejskiej (KE) trwają prace nad przepisami wykonawczymi do Rozporządzenia 2016/2031, które określają proponowane wzory paszportów.

–  W ramach tych prac, w dniach od 29 września do 27 października 2017 r. przeprowadzane są ogólnoeuropejskie konsultacje społeczne, w ramach których zainteresowane podmioty (np. producenci, dystrybutorzy, stowarzyszenia, grupy producenckie i in.) mogą zgłaszać swoje uwagi do proponowanych przez Komisję rozwiązań i wzorów dokumentów – informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej (zakładka – „Give your feedback”): http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4762532_en zainteresowane osoby mogą szczegółowo zapoznać się z projektem przepisów w zakresie paszportów roślin i przekazać swoje uwagi.

Źródło: PIORIN