Należy utrzymać wsparcie dla hodowców kóz i owiec

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjęły głosowanie Parlamentu Europejskiego (3 maja) nad sprawozdaniem podkreślającym liczne korzyści ze wsparcia unijnych hodowców owiec i kóz poprzez wspólną politykę rolną.

Sprawozdanie z inicjatywy własnej, sporządzone przez hiszpańską posłankę do Parlamentu Europejskiego Esther Herranz Garcia dla Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, jest zgodne z zaleceniami EU Sheep Meat Forum, aby uzyskać silne wsparcie w sektorze owiec poprzez wspólną politykę rolną (WPR), z naciskiem w sprawie nagradzania hodowli owiec na obszarach z naturalnymi ograniczeniami. Zostały one poparte przez Copa i Cogeca. Prace estońskiej poseł Esther Herranz Garcia są również mile widzianymi wiadomościami.

Sprawozdanie Parlamentu wzywa do utrzymania co najmniej dobrowolnej pomocy związanej z wielkością produkcji dla hodowców owiec i kóz, rozszerzenia płatności rolnośrodowiskowych na pastwiska wykorzystywane do wypasu owiec i kóz oraz lepszego wsparcia rolników, którzy robią więcej w zakresie dobrostanu zwierząt. Eurodeputowani chcą również, aby w sprawozdaniu zatwierdzonym przez znaczną większość posłów do PE zwiększono konkurencyjność rolników i pobudzono działania promocyjne.

Źródło: Copa – Cogeca