Na kontach rolników

Żniwa 2020 - krajobraz żniwny

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na rzecz beneficjentów zrealizowano  już płatności na kwotę 3,95 mld zł, w tym 2,4 mld zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (wkład unijny), co stanowi 6,72% alokacji środków przeznaczonych na realizację PROW 2014-2020.

Od początku realizacji Programu do dnia 2 października 2016 r. w ramach wszystkich działań złożono 1 743 890  wniosków o przyznanie pomocy (w tym w ramach ONW złożono 1 501 613 wniosków), natomiast liczba zawartych umów lub wydanych decyzji wyniosła 834 566. Do 2 października 2016 r. przeprowadzono nabory w ramach 9 działań (22 typów operacji) PROW 2014-2020 – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: MRiRW