Mieszanie nawozów posypowych – co można łączyć, a czego nie?

nawóz NPK
fot. Shutterstock

W praktyce rolniczej bardzo często nawozy jednoskładnikowe miesza się ze sobą w gospodarstwie przed wysiewem. Wpływa to na obniżenie całkowitych kosztów nawożenia, pozwala na dostosowanie składu i proporcji składników pokarmowych do potrzeb nawozowych roślin z uwzględnieniem aktualnej zasobności gleby.

Przy sporządzaniu mieszanki nawozowej zasadnicze znaczenie mają właściwości fizykochemiczne nawozów pojedynczych oraz ich wzajemne oddziaływanie. Pomiędzy niektórymi nawozami mogą zachodzić procesy fizyczne i przemiany chemiczne prowadzące do pogorszenia właściwości mieszanki.

Zasady mieszania nawozów

  • Należy mieszać ze sobą tylko nawozy o zbliżonej wielkości i kształcie cząstek oraz o podobnej masie usypowej. Zapobiega to rozwarstwieniu komponentów mieszanki w czasie transportu i wysiewu oraz warunkuje równomierne rozprowadzenie składników na polu.
  • Nie należy mieszać nawozów wysiewanych w różnych terminach oraz takich, które stosuje się w różnych ilościach, np. nawozów wapniowych z innymi.
  • Nawozy higroskopijne z niehigroskopijnymi można mieszać ze sobą tuż przed wysiewem, bowiem wcześniejsze wykonanie takiej mieszanki stwarza niebezpieczeństwo pogorszenia jej właściwości, co może doprowadzić do uwilgotnienia lub zbrylenia.
  • Nawozów zawierających azot amonowy nie należy mieszać z nawozami o odczynie zasadowym lub zawierającymi węglany, gdyż prowadzi to do strat azotu w formie amoniaku.
  • Nie należy mieszać superfosfatów czy fosforanu amonu z nawozami o odczynie alkalicznym lub zawierającymi aktywny węglan wapnia, na przykład obecny w saletrzakach i mączkach fosforytowych, aby nie doprowadzić do uwstecznienia związków fosforu.
  • Nie należy mieszać nawozów azotowych zawierających azot w formie saletrzanej z superfosfatami, gdyż prowadzi to do strat azotu w formie tlenków.

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj