Krok w dobrym kierunku

Copa Cogeca  są zadowolone z wyników  głosowania europarlamentarzystów w sprawie walki ze zmianą klimatu i wywiązywaniem się z porozumień paryskich. To daje państwom członkowskim elastyczność w redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze nieobjętym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS).

– Cieszymy się z decyzji komitetu ds. rolnictwa i uważamy, że jest to pozytywny krok w stronę bardziej realistycznego podejścia do tematu zmiany klimatycznej. W porozumieniu paryskim jasno podkreślono, że rolnictwo musi się dostosować do nowej sytuacji w sposób zrównoważony, nie tworząc zagrożenia dla produkcji żywności. Należy tego przestrzegać. Dlatego też z radością przyjęliśmy dzisiejsze głosowanie, bo daje ono niezbędną elastyczność i zwiększa limity LULUCF do 425 milionów ton, co jest poziomem minimalnym, jeśli chcemy naprawdę motywować do rezygnacji z surowców kopalnych – mówi Liisa Pietola, przewodnicząca grupy roboczej Copa Cogeca “Środowisko”.

– Rolnictwo i leśnictwo są częścią rozwiązania w walce ze zmianą klimatu. Nasze rosnące lasy potrzebują naszej ochrony oraz zdrowego zarządzania i dziś w Parlamencie przyznano nam rację. Rolnicy i spółdzielnie ograniczyły już emisje o 24% od roku 1990, a w pracy mają do czynienia z procesami naturalnymi, których nie da się w pełni kontrolować lub zastąpić. Dlatego tak cieszymy się, że uzgodniono warunki elastyczności między systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS) a wspólnym wysiłkiem redukcyjnym (ESR) i dlatego tak ważna jest dalsza promocja wydajna, ekologiczna produkcja, również poprzez zwiększenie kredytów ETS do 200 milionów ton. Musimy podkreślić, że elastyczność jest kluczowa dla wydajności i niezbędna dla sektora LULUCF.  Wierzymy, że dzisiejsze głosowanie może być inspiracją do kolejnych głosowań w komitetu ds. środowiska w PE oraz do rozmów w Komisji, do której apelujemy o uznanie opinii komitetu ds. środowiska. Wszyscy zgadzamy się, że końcowy efekt rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego musi wspierać równowagę gospodarczą, środowiskową i społeczną jednocześnie – oddaje Pietola.

Źródło: Copa – Cogeca