KRIR apeluje – w sprawie stosowania nawozów naturalnych w 2018 r.

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zastosowanie odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę.

W ocenie samorządu rolniczego przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu ich zanieczyszczeniu” są znacznym ograniczeniem dla rolników w obliczu tegorocznej suszy.

Jak podkreśla KRIR rolnicy ze względu przebieg pogody nie są w stanie dokonać niezbędnych zabiegów agrotechnicznych wymaganych przy aplikacji nawozów naturalnych i muszą czekać na bardziej sprzyjające warunki glebowe.

Samorząd rolniczy postuluje również do szefa resortu rolnictwa o podjęcie działań na szczeblu Unii Europejskiej i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych do końca listopada w określonych warunkach pogodowych i glebowych.

Najlepszą zasadą do stosowania naturalnych nawozów na gruntach ornych, uprawach trwałych i użytkach zielonych jest, że „nawożenia nie prowadzi się na zamarzniętą glebę” – informuje KRIR.

Źródło: KRIR