Kolejne ogniska ASF wykryte w lubelskim

Po raz kolejny o swoje obecności w naszym kraju przypomniał afrykański pomór świń. 22 ognisko ASF  w 2019 roku . stwierdzono 18 lipca 2019 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 129 świń, położonym w gminie Izbica, w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim. Natomiast  23 ognisko wykryto 19 lipca 2019 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 9 świń, położonym w gminie Kock, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim.  W gospodarstwach, w którym wyznaczono ogniska ASF, wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

Afrykański pomór świń (ASF) to ogromny, epizootyczny problemem, który dotyka głównie wschodnich terenów Polski, innych państw Unii Europejskiej oraz krajów trzecich, powodując  istotne skutki ekonomiczne, gospodarcze oraz społeczne.Choroba szerzy się, w kierunku zachodnim. Oprócz naszego kraju dotarła ona także do Łotwy, Estonii, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rumunii i do Czech. Doniesienia o nowych ogniskach i przypadkach choroby z państw dotkniętych ASF, świadczą o ciągłym, systematycznym rozprzestrzenianiu się wirusa.  Zagrożone są również inne państwa członkowskie. Przypadki choroby w kolejnych państwach członkowskich pokazują, że wirus nie uznaje granic, a zagrożenie ma charakter ogólnoeuropejski.

Źródło: GIW

Opracował: Krzesimir Drozd