fbpx

Potrzebna opinia rolników

W związku z trwającymi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracami dotyczącymi opracowania Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-2027, w tym w szczególności w zakresie nowej płatności bezpośredniej (I filar WPR), tzw. ekoschematów, została przygotowana ankieta on-line mającą na celu zebranie informacji na temat potencjalnego zainteresowania rolników realizacją zaproponowanych praktyk w ramach ekoschematów. Ankieta dostępna jest pod linkiem:https://forms.gle/QyNJCT8dT16pgfPA6.

Ekoschematy będą płatnością roczną za realizację zobowiązań/praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu, które wykraczają ponad wymogi podstawowe (m.in. warunkowość) i są różne od innych zobowiązań określonych w Planie Strategicznym tj. m.in. zobowiązań rolno środowiskowoklimatycznych.

Samasz loteria - baner

Rolnicy będą mogli przystępować do nich na zasadzie dobrowolności, natomiast państwo członkowskie, w swoim planie strategicznym, musi zawrzeć propozycję takiej interwencji.

– W nowym okresie Wspólnej Polityki Rolnej zmianie ulegnie sposób programowania płatności bezpośrednich, tzn. państwo członkowskie będzie musiało oszacować liczbę hektarów, w odniesieniu do których poszczególne płatności mają być realizowane i na tej podstawie zaplanować ich stawki jednostkowe. Dlatego też planowanie ekoschematów może rodzić pewne trudności. Przede wszystkim, trzeba będzie przewidzieć jakie będzie zainteresowanie rolników ekoschematami (tj. ilu rolników do nich przystąpi) oraz na jakiej powierzchni będą one realizowane (liczba hektarów). Ponadto w związku z tym, że rozliczanie płatności w ramach ekoschematów będzie odbywać się w ujęciu rocznym stwarza to ryzyko niewykorzystania środków przez państwo członkowskie w ramach ekoschematów, w przypadku przeszacowania lub znacznego zaniżenia stawek płatności w sytuacji niedoszacowania powierzchni na której będą realizowane ekoschematy. Taki sposób planowania płatności bezpośrednich jest odmienny od obecnego systemu, w którym stawki płatności wynikają z liczby jednostek (np. hektarów) kwalifikujących się do danej płatności. Jednocześnie nie ma ryzyka utraty środków przez państwo członkowskie, ponieważ cała koperta finansowa jest rozdysponowywana na te jednostki – mówi Ryszard Kamiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W celu zebrania jak najszerszych informacji na temat potencjalnego zainteresowania rolników realizacją zaproponowanych praktyk w ramach ekoschematów, resort rolnictwa przygotował ankietę.

Jest ona w pełni anonimowa i składa się z dwóch zasadniczych części: pytań pozwalających scharakteryzować respondenta (województwo, wielkość gospodarstwa, rodzaj posiadanych użytków rolnych i prowadzonej produkcji) oraz pytań pozwalających respondentowi odnieść się do proponowanych w ramach ekoschematów praktyk.

Informacje zebrane z ankiet zostaną wykorzystane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pracach dotyczących szacowania liczby hektarów, na których poszczególne praktyki miałyby być realizowane, co jednocześnie ma następnie duże znaczenie w planowaniu stawek jednostkowych w ramach ekoschematów. Uzyskane odpowiedzi będą prezentowane tylko w formie danych zbiorczych, np. procentowych.

Ankieta została przekazana do ośrodków doradztwa rolniczego, z prośbą o przeprowadzenie jej wśród rolników w terminie do dnia 20 czerwca br.

Źródło: MRiRW

SDF baner ciągnik
Baner Syngenta
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.