Instytut Ogrodnictwa zaprasza…

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 8 czerwca organizuje XX edycje Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach.

Tegoroczne spotkanie skierowane jest zarówno do sadowników jak i producentów warzyw, jego celem jest prezentacja doświadczeń prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa oraz zapoznanie przybyłych gości z wynikami najnowszych badań.

Jak podkreślają organizatorzy Udział w Dniach Otwartych Drzwi daje możliwość miedzy innymi dotarcia z przekazem promocyjnym do szerokiego grona producentów i plantatorów z całego kraju, zainteresowania swoją ofertą indywidualnych właścicieli upraw sadowniczych i warzywniczych, aktywnego zabiegania o nowe kontakty handlowe i spotkania się z przedstawicielami prasy specjalistycznej.

Źródło: Inhort