Biogleba – bezpłatne szkolenia dla rolników

0
1805

Instytut Ogrodnictwa jest beneficjentem projektu „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” (BIOGLEBA) realizowanego w latach 2018 – 2019.

W ramach realizowanego w latach 2018 – 2019 przez Instytut Ogrodnictwa projektu ,,Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” (BIOGLEBA) zaplanowano z myślą o rolnikach 12 bezpłatnych szkoleń organizowanych w Instytucie Ogrodnictwa oraz różnych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego  w Polsce.

– Na szkolenia zapraszamy rolników, producentów warzyw i owoców, urzędników związanych z ogrodnictwem i rolnictwem, doradców rolniczych, pracowników ODR-ów, dziennikarzy oraz wszystkich zainteresowanych – informują organizatorzy.

W trakcie każdego spotkania prezentowanych będzie sześć 45-minutowych wykładów    oraz prowadzone będą indywidualne konsultacje z ekspertami. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający ich udział. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie swojego udziału w terminie do 30 dni przed wyznaczoną datą danego szkolenia. Rejestracja online.

Zagadnienia tematyczne szkoleń:                                                                                      – Degradacja gleb i metody przeciwdziałania temu zjawisku (Dr inż. Jacek Niedźwiecki, IUNG Puławy);
– Znaczenie życia biologicznego gleb w utrzymaniu ich żyzności i wartości produkcyjnej (Prof. dr hab. Magdalena Frąc, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie);
– Preparaty i szczepionki mikrobiologiczne oraz ich zastosowanie w uprawie roślin (Dr Anna Gałązka, IUNG Puławy);
– Zagospodarowanie odpadów organicznych jako skuteczna metoda zapobiegania degradacji gleb (Dr hab. Wojciech Stępień, SGGW Warszawa);
– Aktualne metody odkażania gleb i zapobiegania rozprzestrzenianiu patogenów odglebowych (Dr hab. Czesław Ślusarski, emerytowany pracownik IO);
– Zagrożenia związane z zanieczyszczeniami gleb obszarów rolniczych (Dr inż. Bożena Smreczak, IUNG Puławy);
– Stosowanie racjonalnych metod nawożenia mineralnego oraz zabiegów agrotechnicznych w aspekcie ochrony zasobów glebowych (Dr hab. Tomasz Sosulski , SGGW Warszawa);
– Wpływ zmian klimatu na warunki upraw i mikroorganizmy w produkcji roślinnej            (Dr Agnieszka Wolińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II);
– Rola mikroorganizmów w tworzeniu próchnicy (Dr Beata Kowalska, IO);
– Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności oraz ich skutki (Dr Magdalena Szczech, IO);
– Korzystne i niekorzystne mikroorganizmy glebowe (Dr hab. Urszula Smolińska, IO).

Harmonogram najbliższych szkoleń:
• 25.09.2018 r., Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
• 2.10.2018 r., Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli)
• 24.10.2018 r., Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie pleszewskim)
• 13.11.2018 r., Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
• 12.12.2018 r., Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Źródło: Instytut Ogrodnictwa