Import zbóż pod lupą MRiRW

W związku z licznymi sygnałami od rolników o wzmożonym i niekontrolowanym imporcie ziaren zbóż od naszych wschodnich sąsiadów i jego negatywnym wpływie na sytuacje popytową i cenową w kraju Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do Ministra Rozwoju o informacje na temat możliwości i szans doprowadzenia do nałożenia środków ochrony rynku unijnego w związku z napływem towarów rolnych z Ukrainy.

Na wniosek MRiRW  inspekcje odpowiedzialne za kontrolę jakości zbóż zintensyfikowały i zaostrzyły kontrole sprowadzanego do Polski ziarna.  Ponadto mając na uwadze niski poziom cen zbóż na rynku krajowym resort rolnictwa  wnioskuje na forum UE o podjęcie działań mających na celu zwiększenia ochrony celnej unijnego rynku zbóż.

Polska  na forum Unii Europejskiej  wielokrotnie prezentowała stanowisko, że bezcłowe kontyngenty na import zbóż zakłócają rynek wewnętrzny UE. Kwestia importu zbóż jest nadal poruszana przez Polskę na forum UE, m.in. na posiedzeniach Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych (uprawy polowe), organu doradczego Komisji Europejskiej .Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na bieżąco analizuje sytuację na krajowym rynku. W celu podniesienia bezpieczeństwa gospodarowania producentów zbóż Polska postuluje na forum UE o zmiany, mające na celu poprawę sytuacji dochodowej polskiego rolnictwa m.in. o podniesienie ceny interwencyjnej zbóż do poziomu zbliżonego do kosztów produkcji – informuje resort rolnictwa.

Biorąc pod uwagę stale rosnącą produkcję zbóż w kraju oraz pojawianie się nadwyżek w bilansie krajowym, w MRiRW prowadzone są intensywne prace nad poszukiwaniem nowych rynków zbytu w krajach będących potencjalnymi importerami ziarna zbóż oraz produktów ich przerobu. W ocenie resortu rolnictwa intensyfikacja eksportu może pozytywnie wpłynąć na sytuację popytowo-podażową na rynku zbóż w Polsce, a tym samym działać wspierająco na ceny.

Źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności