Gmina na czasie

„Gmina na czasie” – to nowy projekt Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, realizowany wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.

Jego celem jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców terenów wiejskich i małych miast. W ramach mikroprojektu można uzyskać dofinansowanie nie tylko na koszty związane z samą organizacją szkolenia (promocja, catering, honoraria instruktorów), ale także na koszty zakupu sprzętu komputerowego.

W ramach projektu gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 20 tys. mieszkańców z woj. łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego (samodzielnie bądź w partnerstwie z organizacją pozarządową) mogą ubiegać się o granty na realizację na swoim terenie mikroprojektów szkoleniowych, skierowanych do osób w wieku 25 lat i powyżej, w tym również osób niepełnosprawnych.

Nabór wniosków trwa do 3 marca 2019 roku. Wartość projektu: 2 425 330,00 zł. Wkład z Funduszy Unijnych: 2 401 068,00 zł.

Źródło: EFRWP