fbpx
Strona głównaWiadomościFEERUM PO I KWARTALE 2019 ROKU – SOLIDNE WYNIKI, PLANOWA REALIZACJA...

FEERUM PO I KWARTALE 2019 ROKU – SOLIDNE WYNIKI, PLANOWA REALIZACJA KONTRAKTÓW NA UKRAINIE ORAZ W TANZANII

Spółka FEERUM S.A., wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce, działająca także na rynkach eksportowych, opublikowała wyniki za I kwartał 2019 roku. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom zbliżony do wyniku w roku poprzednim – 26,7 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,4 mln zł, a zysk operacyjny ukształtował się na poziomie blisko 1,5 mln zł.

Aktualny portfel zamówień wynosi około 279 mln zł i obejmuje 38 umów. Z kolei potencjalny portfel klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie ok. 47,4 mln zł. Portfel z terminem realizacji w latach 2020 – 2021 obejmuje projekty o łącznej wartości ponad 131,1 mln zł.

W I kwartale 2019 roku Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przypomnę, że sprzedaż w zakresie naszej największej obecnie realizowanej umowy – z ukraińskim kontrahentem Epicentr K LLC – rozpoczęła się w drugiej połowie marca 2019 roku, stąd jej istotny wpływ na osiągane wyniki finansowe widoczny będzie w II i III kwartale 2019 roku. Ponadto, perspektywy potencjalnych kontraktów jak i tych będących w fazie realizacji, pozwalają z optymizmem oceniać prognozy kolejnych okresów – powiedział Daniel Janusz, prezes zarządu FEERUM S.A.

W I kwartale 2019 roku eksport odpowiadał za 67,3 proc. przychodów. Wartość sprzedaży zagranicznej w tym okresie wyniosła blisko 18 mln zł. Głównym rynkiem eksportowym była Ukraina (9,7 mln zł), na kolejnym miejscu uplasowała się Tanzania (7,9 mln zł). FEERUM zamierza rozwijać działalność na nowych, perspektywicznych rynkach, nastawionych na produkcję rolną oraz jej przetwórstwo.

Strukturę geograficzną przychodów Grupy Feerum po I kwartale 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

mln PLN I kw. 2019 Udział
w sprzedaży
I kw. 2018 Udział
w sprzedaży
Polska 8,8 32,7% 6,0 21,6%
Eksport 18,0 67,3% 21,6 78,4%

 

Realizacja kontraktu tanzańskiego przebiega zgodnie z planem, w chwili obecnej kompletowane są ostatnie dostawy do Afryki oraz montowane konstrukcje stalowe. Prace prowadzone są równocześnie w każdej z pięciu lokalizacji. Zgodnie z zapowiedziami, przychody z tego kontraktu będą częścią składową wyników w drugiej połowie 2019 roku.

Po uzyskaniu w grudniu 2018 roku ostatecznej i wiążącej decyzji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) o ubezpieczeniu należności z tytułu kontraktów, Spółka od początku I kwartału 2019 roku przystąpiła również do realizacji umowy z ukraińską firmą Epicentr K LLC.

W ramach kontraktu z Epicentr K LLC realizujemy obecnie dostawy na Ukrainę – prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem – dodał Daniel Janusz.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY – SZCZEGÓŁY

tys. PLN I kw. 2019 I kw. 2018 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 26 735 27 583 -3,1%%
Zysk brutto ze sprzedaży 4 188 4 946 -15,3%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 1 457 2 553 -42,9%
Zysk brutto 1 435 2 082 -31,1%
Zysk netto 1 425 2 082 -31,6%

 

Komunikat prasowy FEERUM

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.