Energia odnawialna na obszarach wiejskich

Panele słoneczne

Pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministra Energii 7 lipca w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie( województwo zachodniopomorskie)  Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej organizuje konferencję naukową pt. „Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej jako podstawy energetyki obywatelskiej – doświadczenia w Polsce i w Unii Europejskiej”.

Jej celem jest przede wszystkim prezentacja najważniejszych wyzwań oraz problemów stojących przed rozwojem sektora odnawialnych źródeł energii i energii rozproszonej  Jak podkreśla EFRWP ważnym aspektem konferencji będzie też  ukazanie tematu OZE zarówno z perspektywy organów administracyjnych, kształtujących politykę Polski i UE, jak również instytucji oraz organizacji, które aktywnie ją realizują i finansują, aż po doświadczenia samorządowców, którzy na co dzień zmagają się z przełamywaniem barier w rozwoju OZE na terenach wiejskich.

Jak ustaliliśmy i w panelach dyskusyjnych wezmą udział osoby ze świata polityki, przedstawiciele agencji państwowych i spółek związanych z przemysłem energetycznym (m.in. PGNiG, PSG), BOŚ, samorządowcy oraz eksperci zajmujący się problemem barier w energetyce prosumenckiej i rozproszonej.

W pierwszym panelu dyskusyjnym poruszony zostanie temat strategii Unii Europejskiej i krajów członkowskich w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich. Podczas dyskusji Komisarz UE ds. Polityki Klimatycznej i Energetycznej Miguel Arias Cañete przybliży strategię UE w zakresie rozwoju OZE i gospodarki niskoemisyjnej, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski przedstawi politykę Rządu RP w pokonywaniu barier administracyjnych przy realizacji tego typu na obszarach wiejskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel wskaże jakie szanse dla rozwoju inwestycji na terenach wiejskich niesie za sobą ten sektor, a Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek omówi perspektywy rozwoju energetyki obywatelskiej i gospodarki niskoemisyjnej z perspektywy Parlamentu Europejskiego – informuje EFRWP.

Natomiast w drugiej części konferencji uczestnicy konferencji spróbują odpowiedzieć na pytanie, jakie perspektywy, szanse oraz wyzwania w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i energetyki rozproszonej rysują się na terenach wiejskich oraz jak pokonywać bariery administracyjne, utrudniające rolnikom i małym przedsiębiorcom zakładanie własnych, przydomowych instalacji.

Źródło: EFRWP