Dni Pola PROCAM w Ratyczowie

Firma Procam zorganizowała 13 czerwca w Gospodarstwie Rolnym Wojciecha Bundyra w miejscowości Ratyczów (lubelskie) kolejne spotkanie z cyklu Dni Pola.

Dyrektor Procam przywitał uczestników spotkania oraz firmy z nią współpracujące.
Przypomniał niektóre elementy agrotechniki zbóż i rzepaku, takie jak uprawa przedsiewna, nawożenie, dobór odmian, termin siewu oraz dokonał krótkiej prezentacji produktowej firmy.

Michał Grześkowiak, dyrektor marketingu Działu Nasion zachęcał producentów do skorzystania z Mistrzowskiej Promocji Nasion Rzepaku na 2018 rok.

Następnie odbyła się prezentacja polowa odmian rzepaku ozimego i pszenicy ozimej. Doradcy agrotechniczni zaprezentowali na polu 10 odmian rzepaków mieszańcowych, w tym 2 odmiany testowe zakodowane oraz 2 odmiany liniowe. Zastosowano jednakową agrotechnikę dla wszystkich odmian rzepaku, aby stworzyć identyczne warunki dla porównania odmian.

W prezentacji polowej przedstawiono krótką charakterystykę następujących bardzo dobrze plonujących odmian rzepaku ozimego:
– rzepaki mieszańcowe (heterozyjne)

  • Aleksander- odmiana na wszystkie stanowiska glebowe, o dobrym wigorze i wysokiej zimotrwałości, z genem odporności na suchą zgniliznę kapustnych (gen RLM 7), odporna na osypywanie;
  • LG Absolut- charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania, podwyższoną odpornością na wirusy, odpornością łuszczyn na pękanie i osypywanie oraz dużym zagęszczeniem nasion w łuszczynie, z genem RLM-7;
  • DK Exodus- wysoki potencjał plonowania ,dobry wigor jesienny, bardzo dobra regeneracja po zimie, genetyczna odporność na pękanie łuszczyn, przeznaczona do późnych zasiewów;
  • DK Exstorm- odmiana do siewu wczesnego i optymalnego, o wysokiej odporności na suchą zgniliznę kapustnych i zgniliznę twardzikową;
  • Mascara- nadaje się na gleby średnie, polecana do uprawy bezorkowej i pasowej, dobrze plonuje na rędzinach, wcześnie kwitnie, posiada wysoką odporność na choroby, wysoką zimotrwałość i dobrze się rozgałęzia;
  • Abakus – standard jeśli chodzi o wysoką zimotrwałość, średniowczesna, odmiana starsza;
  • Hamilton- odmiana numer 1 w doświadczeniach porejestrowych COBORU w 2017, dedykowana na lepsze stanowiska, średniowczesna, posiadająca gen RLM 7, o dużej odporności na czerń krzyżowych i dużej biomasie roślin;
  • Roberto KWS- odmiana zarejestrowana w 2017, średniowczesna, odporna na suchą zgniliznę (gen RLM 7) i pękanie łuszczyn, charakteryzująca się dużą zawartością oleju.

– rzepaki liniowe

  • Mandril- rośliny niskie, na przeciętne stanowiska, termin siewu optymalny lub lekko opóźniony, zawartość tłuszczu ponad 48%, niska zawartość glukozynolanów;
  • Arabella- zarejestrowana w 2018, do wczesnych siewów, pierwsza odmiana liniowa z genem RLM-7, tolerancyjna na werticyliozę (istotne, gdy siejemy często rzepak).

Wszystkie prezentowane odmiany pszenicy ozimej wysiano po burakach cukrowych (350 szt/metr kwadratowy) 5 października 2017 roku. Przedsiewnie zastosowano Prosan PK w ilości 250 kg/ha, a wiosną Prosan NS-200 kg/ha i saletrę amonową w dwóch terminach (350 kg/ha+200 kg/ha). Przedstawiono również program ochrony pszenicy ozimej.

Doradcy agrotechniczni Procam zaprezentowali na polu i polecali do uprawy następujące odmiany pszenicy ozimej:

• Emilio – wczesna odmiana na średnie i suche stanowiska, o mrozoodporności na poziomie-5,
bardzo dobrej odporności na choroby,
• Findus – odmiana na gleby średnie dobrze sprawdzająca się w warunkach stresowych, o bardzo wysokiej mrozoodporności na poziomie-6 i niskiej podatności na rdzę żółtą i mączniaka właściwego,.
• Gustaw – mrozoodporność na poziomie-5,duża odporność na rdzę, mączniaka i DTR,mocno się krzewi, lubi niższą normę wysiewu, bardzo dobrze sobie radzi na glebach mozaikowych.
• Fakir – w doborze od 2013 roku, zimotrwałość- 4,5, wczesna, duża odporność na rdzę żółtą, brunatną, mączniaka, polecana do późnych siewów i w monokulturze, znosi niedobory wody, polecana na gleby mozaikowe, wierna w plonowaniu.
• Pankratz – odmiana na lepsze stanowiska do intensywnej uprawy, bardzo wysoki plon, krótka słoma, odporna na rdzę brunatną , mrozoodporność- 4, klasa jakościowa A.

Mimo niedoboru opadów, wysokich temperatur w okresie intensywnego wzrostu roślin, wszyscy mogli podziwiać piękne, zdrowe rośliny pszenicy ozimej i rzepaku.

Firma FCA przedstawiła na swoim stoisku ofertę naturalnych nawozów posypowych pochodzenia organicznego nie zawierających chloru i nie zakwaszających gleby, takich jak: Prosan PK, Prosan NS i Microsol BTC. Do szybkiego rozkładu słomy o działaniu fitosanitarnym zaproponowano preparat mikrobiologiczny-Myco Cell.

Firma Bio- Gen zaprezentowała biologiczny preparat do przyśpieszenia rozkładu resztek pożniwnych- Biogen Rewital PRO+, stymulator wzrostu- Improver, preparat do ograniczania porażenia śmietką kapuścianą w rzepaku- Delia Stop, oraz preparat do ograniczania porażenia omacnicą prosowianką w kukurydzy- Ostrinia Stop.

Firma SDP prezentowała zaawansowany adjuwant Isotak Max.

Z kolei firma ICB Pharma polecała środek Biopolin – atraktant dla pszczół, stosowany w celu lepszego zapylenia roślin rzepaku i w efekcie końcowym uzyskania większego plonu.

Firmy Polaris i General wystawiły i prezentowały maszyny dla produkcji roślinnej. Ponadto swoje produkty promowały również firmy: Limagrain, BZ WBK, Syngenta, Ciech-Sarzyna, ADOB i ADAMA. Można było nabyć dary pszczół.

Na zakończenie odbyły się konkursy przeprowadzone przez laboratorium fitosanitarne lekarza roślin. Pytania dotyczyły herbologii, fitopatologii i entomologii. Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy, którzy wykazali się odpowiednią znajomością chwastów, chorób i szkodników roślin zostali nagrodzeni.

Ciekawa oferta firmy Procam i informacje przekazane przez doradców agrotechnicznych pozwolą podnieść poziom wiedzy z zakresu agrotechniki oraz doboru odmian rzepaku i pszenicy ozimej i ułatwią podejmowanie decyzji w nadchodzącym sezonie.

Tekst i fot. Wojciech Suwara