fbpx
Strona głównaWiadomościCzas postawić na innowacje w rolnictwie

Czas postawić na innowacje w rolnictwie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie opracowało broszurę informacyjną, dotyczącą możliwości realizacji innowacyjnych projektów w zakresie działania „Współpraca” wdrażanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

– Działanie „Współpraca” zaplanowano z myślą o realizacji jednego z ważniejszych priorytetów, zarówno Unii Europejskiej, jak też Rządu, dotyczącego zwiększenia udziału rolników w dochodach ze sprzedaży produktów rolnych poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do praktyki rolniczej.

Wsparcie udzielane w ramach działania „Współpraca” ma za zadanie przyczyniać się do rozwoju gospodarstw rolnych poprzez opracowywanie i wprowadzanie do praktyki rolniczej innowacyjnych rozwiązań, wypracowanych dzięki współpracy rolników, przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych i partnerów społecznych, doradztwa rolniczego lub władz lokalnych w ramach działalności Grup Operacyjnych na rzecz innowacji (EPI).Dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań zwiększy się konkurencyjność polskiego rolnictwa – mówi Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Broszura zawiera najbardziej aktualne informacje, obejmujące najnowsze zmiany, wprowadzone w ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020 w wyniku szerokich konsultacji społecznych. Przedstawiono w niej również analizę wyników pierwszego, pilotażowego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania, przeprowadzonego w 2017 roku. W wyniku konsultacji zaproponowano m.in. aby w ramach działania „Współpraca” można było uzyskać wsparcie na tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności lub rynków lokalnych.

Stosowne zmiany zostały także dokonane w przepisach regulujących zasady udzielania
wsparcia w ramach działania „Współpraca”, zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1226 oraz 1683).

– Mam nadzieję, że informacje i wyjaśnienia zawarte w tym wydawnictwie pobudzą państwa do realizacji innowacyjnych projektów, korzystając ze wsparcia w ramach działania „Współpraca” PROW 2014–2020 – zachęca do lektury broszury Ryszard Zarudzki.

Źródło: CDR

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.