Choroba szalonych krów na Dolnym Śląsku

W Polsce wykryto pierwszy po kilkunastoletniej przerwie przypadek choroby szalonych krów – BSE. Ognisko tej choroby stwierdzono u krowy utrzymywanej w gospodarstwie zlokalizowanym w miejscowości Mirsk, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.

Chorobę potwierdzono u krowy urodzonej w 2007 r., poddanej eutanazji z powodu urazów kończyn tylnych. Zwłoki tej krowy zostały poddane utylizacji.

W związku z wystąpieniem choroby, wdrożono środki określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii –  informuje Inspekcja Weterynaryjna.

Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii o wystąpieniu formy atypowej BSE na terytorium Polski poinformował Komisję Europejską oraz Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE).

Jak podkreśla GIW, zgodnie z Art. 11.4.1. Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), wystąpienie atypowej formy BSE nie ma wpływu na status epizootyczny kraju w odniesieniu do tej choroby, gdyż uważa się ją za „występującą spontanicznie we wszystkich populacjach bydła na bardzo niskim poziomie”.

Źródło: GIW