Bez poprawek

W trakcie 35 posiedzenia Sejmu RP posłowie bez poprawek  uchwalili ustawę  o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wraz z przepisami wprowadzającymi tę regulację.

Ma ona na celu poprawę sytuacji w obszarze agencji rolnych, w tym racjonalizację podziału zadań i optymalizacji ponoszonych na nie wydatków. W miejsce dwóch dotychczasowych agencji rolnych: Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) oraz Agencji Rynku Rolnego (ARR) powstanie jeden podmiot: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

KOWR będzie wykonywał zadania realizowane przez obie agencje, z tym że większość zadań związanych z wypłatą płatności – pełnionych dotychczas przez ARR – zostanie przejęta przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). ARiMR stanie się jedyną polską agencją płatniczą, w ramach której realizowane będą płatności związane ze Wspólną Polityką Rolną, tj. tylko ARiMR będzie wypłacać rolnikom pieniądze z Unii Europejskiej.

W ocenie resortu rolnictwa funkcjonowanie KOWR (powołanego w miejsce obecnej ARR i ANR) przyniesie w perspektywie lat oszczędności związane z redukcją kosztów funkcjonowania dwóch podmiotów, poprawą dostępności usług i informacji, zmniejszeniem obciążeń administracyjnych oraz przyspieszeniem realizacji zadań.

Źródło: Sejm RP