Bez opóźnień

Gospodarstwo rolne

Nie ma  opóźnień ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wypłacie dopłat bezpośrednich dla rolników. Pieniądze do rolnika nie trafiły jedynie w przypadku, kiedy  to w jego gospodarstwie ARiMR stwierdziła nieprawidłowości  i prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Takich przypadków jest kilkanaście w Polsce.

– W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego do rozpatrzenia pozostało jedynie 135 spraw, a nie około 500, jak podają niektóre media. Sprawy dotychczas niezakończone można określić jako szczególne przypadki o skomplikowanym charakterze, np. przypadki, w których prowadzone są postępowania związane z przekazaniem gospodarstwa ze względu na śmierć rolnika, rozwiązanie albo przekształcenie rolnika albo wystąpienie innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne; sprawy, w których wpłynęła informacja o możliwości wystąpienia nieprawidłowości, czy sprawy, w których postępowanie administracyjne zostało zawieszone (na wniosek rolnika lub z urzędu, np. w związku z trwającym postępowaniem spadkowym w przypadku śmierci wnioskodawcy) – informuje Biuro Prasowe ARiMR.

Źródło: ARiMR