Jak szacować szkody łowieckie….?

Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu udostępnił dwa zdalne narzędzia wspomagające podnoszenie kwalifikacji w zakresie szacowania szkód łowieckich.

Pierwsze z nich to Szkolenia w formie e-learningu: dostępne od grudnia 2018 r. pod adresem www.szkolenia.lasy.gov.pl – jest to forma wymagająca od uczestnika tylko dostępu do internetu i zalogowania się.

– Szkolenie w tym przypadku może odbywać się w dowolnym miejscu i terminie oraz może trwać dowolną liczbę godzin, ale nie dłużej niż do 31.12.2019 r. Kończy się ono testem z możliwością pobrania zaświadczenia w formie pliku PDF – informuje PGL LP.

Drugie z narzędzi to ,,Pytania i odpowiedzi ‘’ – od lutego 2019 r. PGL LP uruchomiło narzędzie polegające na możliwości zadawania pytań do ekspertów (z zakresu szacowania szkód łowieckich i z zakresu KPA). Pytania można przesyłać na adres: magadalenaborowiec@op.pl. Odpowiedzi zostaną opracowane i udostępnione dla wszystkich w czasie 10 dni roboczych pod adresem: http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/ruszaja-szkolenia-z-zakresu-szacowania-szkodlowieckich.

Oba narzędzia są udostępnione nieodpłatnie. Koszty ich funkcjonowania pokrywane są z funduszu leśnego.

Źródło: LP