fbpx

Zakaz nieuczciwych praktyk handlowych – nowe unijne przepisy

Koniec z nieuczciwymi praktykami handlowymi w Unii Europejskiej. Parlament Europejki uchwalił nowe przepisy, które ochronią europejskich rolników, a także małych i średnich dostawców przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w łańcuchu dostaw żywności.

Zasady przegłosowane 12 marca w Strasburgu będą miały zastosowanie do wszystkich osób zaangażowanych w łańcuch dostaw żywności, których obrót wynosi 350 mln EUR, a zróżnicowany poziom ochrony jest poniżej tego progu. Nowe przepisy obejmą detalistów, przetwórców żywności, hurtowników, spółdzielnie lub organizacje producentów lub jednego producenta, który angażowałby się w określone nieuczciwe praktyki handlowe.

Samasz loteria - baner

Nowe ramy przyznają państwom członkowskim uprawnienia do egzekwowania nowych przepisów i nakładania sankcji w przypadku stwierdzonych naruszeń. Komisja ustanowi również mechanizm koordynacji między organami egzekwowania prawa, aby umożliwić wymianę najlepszych praktyk.

Nieuczciwe praktyki handlowe, które należy zakazać, obejmują: spóźnione płatności za łatwo psujące się produkty spożywcze; anulowanie zamówienia w ostatniej chwili; jednostronne lub wsteczne zmiany umów; zmuszanie dostawcy do płacenia za zmarnowane produkty i odrzucanie pisemnych umów.

– Inne praktyki będą dozwolone tylko pod warunkiem zawarcia jasnej i jednoznacznej umowy między stronami: kupującego zwracającego niesprzedane produkty spożywcze dostawcy; nabywca pobierający opłatę dostawcy w celu zabezpieczenia lub utrzymania umowy dostawy produktów spożywczych; dostawca płaci za promocję kupującego, reklamę lub kampanię marketingową – informuje Komisja Europejska.

Przeprowadzone niedawno ogólnounijne badanie opinii publicznej pokazuje, że zdecydowana większość respondentów (88%) uważa, że wzmocnienie roli rolników w łańcuchu dostaw żywności jest ważne. Większość z nich zgodziło się też z twierdzeniem, że poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości, w tym zajmowanie się nieuczciwymi praktykami rolnymi, powinna być celem wspólnej polityki rolnej UE.

Źródło: KE

SDF baner ciągnik
Amistrar Syngenta baner
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.