Aktualne ceny zbóż

0
551

W trzecim tygodniu października 2018 r. na rynku krajowym zmiany cen zbóż były niewielkie. Zakłady zbożowe za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie płaciły 819 zł/t. Jednocześnie ziarno to było o 1% droższe niż przed miesiącem i o 25% droższe niż przed rokiem.

Średnia cena zakupu żyta konsumpcyjnego, tak jak w poprzednim tygodniu oraz przed
miesiącem, wynosiła 701 zł/t. Zboże to było jednak o 26% droższe niż rok wcześniej.
Za jęczmień paszowy, podobnie jak w poprzednim tygodniu, przeciętnie uzyskiwano
779 zł/t. Ziarno to było nieznacznie (o 0,4%) tańsze niż miesiąc wcześniej, ale o 22% droższe niż w porównywalnym okresie 2017 r.

Średnia krajowa cena zakupu kukurydzy wyniosła 723 zł/t wobec 724 zł/t w poprzednim tygodniu. Ziarno to było o 4% tańsze niż przed miesiącem, ale o 19% droższe niż rok wcześniej.

Źródło: KOWR