Aby produkcja mleka była opłacalna

W związku z trudną sytuacją na rynku mleka zdaniem Lubelskiej Izby Rolniczej konieczne jest zainicjowanie zmian legislacyjnych wspierających polskich producentów mleka.

Samorząd rolniczy z Lubelszczyzny uważa, że trzeba przede wszystkim ustawowo uregulować wysokość marż na produkty mleczne oraz wprowadzić wyraźne oznaczenie na opakowaniu produktu mlecznego ,,wyprodukowane z polskiego surowca oraz ,,sugerowana cena sprzedaży’’.

Państwo w ocenie LIR powinna też pomóc rolnikom – producentom mleka, którym grozi bankructwo (którzy zainwestowali w rozwój gospodarstwa i ponieśli ogromne koszty korzystając z różnych pomocowych), w wywiązaniu się z zobowiązań wobec Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i banków –  poprzez np. możliwość skorzystania z pomocy ,,de minimis’’.

Jak zaznacza LIR, ze środków z Funduszu Promocji mleka trzeba zorganizować kampanię reklamową produktów wyprodukowanych z polskiego mleka, aby zachęcić konsumentów do zakupu polskich produktów.

Ustawowo powinno się zdaniem  izby rolniczej zobowiązać sklepy wielkopowierzchniowe  zlokalizowane na terenie Polski  do lokowania  na półkach sklepowych polskich produktów w wysokości minimum 75 %. Trzeba też wprowadzić uregulowania prawne wprowadzające ceny minimalne na produkty rolne, które gwarantowały opłacalność produkcji.