fbpx
Strona głównaWiadomości100 tys. euro wsparcia na tworzenie grup i organizacji producentów

100 tys. euro wsparcia na tworzenie grup i organizacji producentów

Od 30 lipca do 14 września w Oddziałach Regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie wsparcia na “Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014 – 2020.

Wsparcie takie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne.

Ponadto o pomoc mogą ubiegać się grupy producentów, które m.in.:

  • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego,
  • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu MRiRW z 2 sierpnia 2016 r.,
  • w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie osób, o których mowa powyżej, oraz podmioty powiązane w sposób bezpośredni z osobami, o których mowa powyżej,
  • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.

– Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem – informuje Biuro Prasowe ARiMR.

Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto,w drugim roku – 8 proc. przychodów netto,w trzecim roku – 6 proc. przychodów netto,w czwartym roku – 5 proc. przychodów netto,w piątym roku – 4 proc. przychodów netto.

Limit wsparcia to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie w kolejnych latach.

Złożone wnioski o pomoc poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

 Źródło: ARiMR

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.