Żywność znowu potaniała

Indeks cen żywności FAO zmniejszył się w styczniu do 150,4 pkt. wobec 153,4 pkt. w grudniu. Jest to najniższy wynik od kwietnia 2009 r.

Spadek ten wynikał z niższych wartości wszystkich jego składowych (mięsa, nabiału, zbóż, oleju roślinnego oraz cukru). Na szczególną uwagę zasługuje obniżenie cen cukru, które od września ub. r. znajdowały się w silnym trendzie wzrostowym. Wysokie ceny były efektem niekorzystnego wpływu zjawiska El Niño na światowe zbiory trzciny cukrowej i jednocześnie na obniżenie zawartości sacharozy w trzcinie.

Szczyt zjawiska El Niño przypadł najprawdopodobniej na przełom 2015 i 2016 r. i w kolejnych miesiącach należy oczekiwać jego stopniowego osłabienia. Najnowsze prognozy wskazują na mniejszy od wcześniejszych założeń niekorzystny wpływ zjawiska El Niño na światową produkcję cukru. Centrum analityczne Platts Kingsman zrewidowało w górę swoją prognozę dotyczącą deficytu cukru na światowym rynku w sezonie 2015/2016 o 400 tys. t do 4,86 mln t (o 7,6%), z uwagi na wyższą od wcześniejszych oczekiwań produkcję cukru w Brazylii. Wyższe prognozy produkcji znalazły odzwierciedlenie w spadku cen kontraktów terminowych na cukier na światowych rynkach, które obniżyły się w ostatnim tygodniu stycznia średnio o ok. 10%. Biorąc pod uwagę wysokie prawdopodobieństwo pogłębienia deficytu na światowym rynku cukru w sezonie 2016/2017, który zgodnie z prognozami Platts Kingsman wyniesie ponad 7 mln t (ok. 4% światowej konsumpcji) i będzie najwyższy od 7 lat, w kolejnych miesiącach można oczekiwać ponownego wzrostu cen cukru.

Indeks stanowi średnią ważoną 5 subindeksów cen podstawowych rodzajów żywności: mięsa, nabiału, zbóż, oleju roślinnego oraz cukru. Wagi poszczególnych składowych odzwierciedlają udział poszczególnych kategorii w światowym eksporcie żywności w latach 2002-2004.

Renata Struzik, źródło: Credit Agricole