Zmiany we władzach Krajowej Spółki Cukrowej

Rekordowa produkcja cukru

Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na posiedzeniu  14 listopada w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego uznała Henryka Wnorowskiego za najlepszego kandydata na stanowisko prezesa zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu. Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego uznała Andrzeja Jaworskiego za najlepszego kandydata na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za obszar inwestycyjny spółki.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dniem 14 listopada 2017 roku powołała  Henryka Wnorowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu na okres bieżącej kadencji Zarządu ,z dniem 14 listopada 2017 roku powołała  Andrzeja Jaworskiego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu na okres bieżącej kadencji Zarządu.

Aktualny zarząd spółki
Henryk Wnorowski – prezes zarządu
Andrzej Jaworski – członek zarządu
Krzysztof Kowa – członek zarządu
Tomasz Olenderek – członek zarządu
Janusz Stachowiak – członek zarządu

Źródło: KSC