Zmiany prawne w kontroli importowanych pasz i żywności

Komisja Europejska wprowadziła zmiany dotyczące pasz i żywności, które mają teraz podlegać zwiększonej kontroli. Zmiany te mają charakter techniczny.

Komisja Europejska zmieniła załącznik I do rozporządzenia WE/669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia WE/882/2004 PE i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności, które nie pochodzą od zwierząt.

Szczegółowe informacje nt. zmian można znaleźć w wyżej wymienionym załączniku. Określa on rodzaje pasz i żywności podlegające zwiększonemu poziomowi kontroli, zagrożenie i częstotliwość kontroli. Wprowadzone zmiany mają jednak raczej charakter techniczny. Rozporządzenie, o którym mowa weszło w życie 1.października br.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA