Zmiana jest konieczna

Dolnośląska Izba Rolnicza wnioskuje do resortu rolnictwa o zmianę wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 niekorzystnych dla rolników zapisów dotyczących dopłat do upraw ekologicznych.

Jak podkreśla DIR wprowadzone w § 4.1 ww. rozporządzenia zapisy, dotyczące Pakietu 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji oraz Pakietu 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji, stawiają w bardzo niekorzystnej sytuacji rolników zajmujących się uprawami ekologicznymi. Uprawy pszenżyta ozimego, którego one dotyczą, zaplanowane i posiane zostały we wrześniu i październiku 2014 r.

Zdaniem dolnośląskiego samorządu rolniczego rozporządzenie to zamyka rolnikom ekologicznym drogę do uzyskania dotacji, którą wcześniej uwzględnili w planach finansowych, a w dalszej konsekwencji może w znacznym stopniu zachwiać płynnością finansową prowadzonych przez nich gospodarstw.

– Nasz sprzeciw budzą również zapisy ww. aktu prawnego, dyskwalifikujące rolników nieposiadających zwierząt, którzy tegoroczne plony planowali przeznaczyć na pasze dla gospodarstw ekologicznych. W ich przypadku to również odbije się negatywnie na planowanym budżecie – mówi Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej utożsamia się i w pełni popiera skierowane do Izby stanowisko rolników ekologicznych w tej sprawie. Sprzeciwiamy się takiej formie dokonywania zmian w przepisach jak to ma miejsce w cytowanym wyżej rozporządzeniu. Wprowadzane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmiany mają prowadzić do ułatwienia prowadzenia działalności rolniczej. Tymczasem zamiast ułatwiać planowanie prac – utrudniają je.

Takie działanie jak podkreśla prezes DIR z premedytacją i świadomie pozbawia rolników możliwości racjonalnego planowania i rozwijania prowadzonej przez nich produkcji rolniczej, co jest szczególnie istotne w przypadku działalności obwarowanej dodatkowymi ograniczeniami, jaką jest rolnictwo ekologiczne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności