Za utylizację padłych zwierząt

Do 30 września ARiMR przyjmuje wnioski od firm, które chcą otrzymywać pieniądze za utylizację padłych zwierząt gospodarskich w 2014 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finansuje lub dofinansowuje koszty ponoszone przez producentów rolnych, dotyczące zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie, rozliczając się bezpośrednio z firmami utylizacyjnymi wykonującymi te usługi. Przy czym ARiMR wypłaca w imieniu rolnika, zwrot poniesionych kosztów związanych z utylizacją tylko tym firmom, które posiadają aktualne umowy z Agencją. Firmy, które chciałyby podpisać umowy na świadczenie tych usług w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., mogą składać o to wnioski w Agencji do 30 września 2013 r.  Możliwość taką mają jednak tylko firmy utylizacyjne, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich, zgodnie z przepisami rozporządzenia rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 21 października 2009 r.
Wzór wniosku o finansowanie lub dofinansowanie oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru, zostały opublikowane na stronie internetowej ARiMR w dziale „Pomoc Krajowa”, „Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich”.
Szczegóły na stronach ARiMR
(red)