Pomóż potrzebującym

Agencja Rynku Rolnego ogłosiła pierwszy w tym roku przetarg na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym ma na celu ograniczenie skali ubóstwa w krajach członkowskich Unii Europejskiej poprzez wspieranie systemów krajowych świadczących pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Program Operacyjny w ramach ww. funduszu będzie obejmował zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących oraz obligatoryjne działania towarzyszące .
W dniu 17.09.2014 r. MPiPS zawarło z ARR porozumienie o powierzeniu Agencji Rynku Rolnego zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach programu Agencja Rynku Rolnego będzie realizować zadania instytucji pośredniczącej i beneficjenta.

Maksymalna kwota przeznaczona na zakup artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2014 wynosi 42 190 000,00 zł (netto).
Przedmiotem postępowania ogłoszonego przez ARR w ramach Podprogramu 2014 jest dostawa następujących artykułów spożywczych:

  • makaron świderki,
  • cukier biały,
  • mleko UHT,
  • mielonka wieprzowa,
  • olej rzepakowy.

Dostawy będą realizowane do regionalnych magazynów organizacji partnerskich – wskazanych przez organizacje partnerskie ogólnopolskie, które zostaną wybrane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Organizacje partnerskie regionalne będą dystrybuować otrzymane artykuły spożywcze wśród osób najbardziej potrzebujących, spełniających kryteria określone przez MPiPS bezpośrednio lub za pośrednictwem lokalnych organizacji partnerskich.

Ponadto organizacje partnerskie będą prowadzić działania towarzyszące mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących otrzymujących pomoc żywnościową, w tym m.in.:

  • zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
  • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
  • wsparcie psychologiczne / terapeutyczne osób wykluczonych społecznie

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które będzie pełniło funkcję Instytucji Zarządzającej http://www.mpips.gov.pl/
Link do strony ARR: http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3420:pomoc-zywnosciowa&catid=180&Itemid=14

Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy
Agencja Rynku Rolnego