Z myślą o rolnikach – broszura informacyjna MGMiŻŚ

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z myślą o rolnikach objętych „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (tzw. Programem azotanowym) przygotowało specjalną broszurę informacyjną.

Znajdują się w niej wskazówki co należy robić i w jaki sposób stosować nawozy, aby działać zgodnie z Programem azotanowym i ograniczać zanieczyszczanie wód, zmniejszając jednocześnie zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Ponadto w wydawnictwie tym opisano wymagania Programu azotanowego i uzupełniono je o wyjaśnienia i interpretacje ułatwiające stosowanie przepisów w praktyce.

Źródło: MGMiŻŚ

Opracował: Samuel Skrzysz