Z myślą o promocji pszczelarstwa

Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich 8 kwietnia 2016 roku organizuje w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi II Ogólnopolską Konferencję pt. „Wpływ pszczół na środowisko i środowiska na pszczoły”. Patronat nad Konferencją sprawują JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW. Konferencja wpisuje się w rok obchodów 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Po Konferencji zostaną ogłoszone wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pszczelarz Roku, który realizowany jest we współpracy z Polskim Związkiem Pszczelarskim pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

Celem Konkursu jest i integrowanie środowiska hodowców pszczół oraz ukazywanie roli pszczelarstwa w rolnictwie i ochronie różnorodności biologicznej.

Konkurs i Konferencja przyczyniają się do promocji pszczelarstwa, które w Polsce ma wielowiekową tradycję oraz do promocji miodu i produktów pszczelarskich, jako żywności prozdrowotnej.

Konferencja z Galą Finałową gromadzi uczestników z całej Polski i gości zagranicznych, a za pośrednictwem mediów dociera do szerokiego grona odbiorców. Kierowana jest do uczestników konkursu oraz środowiska naukowego i praktyków, służyły wymianie poglądów oraz upowszechnianiu wyników najnowszych badań naukowych. Zaplanowana jest na około 150 osób. Konkurs i Konferencja są bezpłatne dla uczestników a przedsięwzięcie nie ma charakteru komercyjnego – informuje Sebastian Filipek-Kaźmierczak, prezes zarządu Fundacji Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich.