Z inicjatywy EFRWP – język angielski na wsi

Uczniowie klas VIII z terenów wiejskich już od września będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Rekrutacja do programu Youngster, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, prowadzona jest do 7 maja. W ramach rekrutacji wyłonionych zostanie 25 szkół wiejskich, w których od września rozpoczną się dodatkowe zajęcia języka angielskiego.

Program Youngster to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich i poniesienie ich kompetencji językowych. W roku szkolnym 2018/19, w związku z reformą oświaty, po raz pierwszy jego adresatami będą uczniowie klas VIII szkół podstawowych z terenów wiejskich. Zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny – łącznie jest to 90 godzin, realizowanych w szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych, przez wskazanego przez gminę nauczyciela języka angielskiego.

– Program Youngster wyróżnia  brak testów, klasówek, prac domowych oraz jakichkolwiek ocen, a także zajęcia w małych, maksymalnie 15-osobowych grupach, dostosowanych poziomem do umiejętności językowych uczniów, co znacząco ułatwia wzajemną komunikację i przyswajanie wiedzy.

– Formuła programu jest oparta na zasadzie „all carrot, no stick”, czyli nauce przez zabawę – bez odpytywania, klasówek i ocen, co ma na celu zachęcie uczniów do aktywności. W ramach zajęć nauczyciele skupiają się na tym, aby pobudzić wewnętrzną motywację ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, szansę edukacyjną, z której uczeń może, lecz nie musi skorzystać. Wszyscy uczestnicy programu zostaną wyposażeni w komplety podręczników do nauki języka angielskiego, dostosowanych do ich poziomu kompetencji językowej, a szkoły zyskają dodatkowe materiały edukacyjne i dydaktyczne, służące doposażeniu biblioteki szkolnej – informuje Justyna Iżycka z Biura Prasowego  Fundacji EFRWP.

W programie Youngster, realizowanym przez Fundację EFRWP od 2006 roku, do tej pory wzięło już udział blisko 30 tysięcy uczniów z ponad 360 gimnazjów wiejskich z całej Polski. Beneficjentami programu było także ponad 400 nauczycieli, którzy objęci zostali kompleksowym wsparciem merytorycznym, w tym m.in. szkoleniami metodycznymi. Zajęcia prowadzone  są w oparciu o nowatorską koncepcję nauczania opracowaną przez wydawnictwo Macmillan.

Źródło: EFRWP