Tradycyjny Sad

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w projekcie edukacyjnym ,,Tradycyjny Sad’’.

Polega on na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. Sad może zostać założony przy szkole, kościele, plebanii lub na działce należącej do gminy.

Kładziemy nacisk na prowadzenie sadu w sposób naturalny, tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem ekologicznego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku – informują organizatorzy.

Projekt ma charakter międzyszkolnej rywalizacji. Do konkursu mogą zgłaszać się szkolne zespoły konkursowe (max. 10 osób), które pracować będą pod opieką nauczyciela lub katechety. Komunikacja z zespołami będzie się odbywała poprzez platformę internetową, gdzie zamieszczone są wszelkie informacje dotyczące organizacji konkursu: opis zadań do wykonania, regulamin, terminarz, formularze raportów, szeroka baza wiedzy wspierającej realizację zadań konkursowych, itp.

150 szkół, które stworzą najlepsze projekty sadu owocowego otrzyma od Fundacji BOŚ grant na zakup drzewek i materiałów potrzebnych do pracy. Projekt rozpoczyna się w lutym 2019 roku, a zakończy się w październiku 2019 roku. Rejestracja trwa do 28 lutego 2019 roku.

W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne w postaci grantów o wartości do 200 zł dla 150 zespołów, których raporty z realizacji pierwszego etapu zostaną najlepiej ocenione. Otrzymanie grantu uwarunkowane jest określeniem zapotrzebowania rzeczowego wraz z przewidywanymi kosztami. Granty zostaną przekazane na konto szkoły, z którego pochodzi Zespół. Pula przeznaczona na granty to 30 000 zł.

Dla najlepszych zespołów przewidziano drobne nagrody rzeczowe. Przyznawane będą za każdy etap po zakończeniu całego projektu. Pula nagród to 10 000 zł.

Źródło: BOŚ