Równać Szansę 2019

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży organizuje kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w ramach Programu “Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi tu o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

Natomiast celem konkursu jest wsparcie projektów, których zadaniem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

– Lokalne projekty dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać nowe kontakty, które nawiązują. Udział w programie ma nauczyć młodych ludzi i pokazać im, że człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele, myśląc perspektywistycznie o własnej przyszłości. Dzięki tego typu działaniom, młodzież może się sprawdzić, ale jednocześnie przekonać, iż mieszkanie w małych miejscowościach nie wyklucza osiągnięcia sukcesu w dorosłym życiu – informują organizatorzy.

W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy, realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców).

O dotację mogą ubiegać się stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje – mające siedzibę i działające na terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców, domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów:

1 etap – wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego,

2 etap – laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku, o godzinie 12:00. Wyniki pierwszego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu 25 marca 2019 roku.

Źródło: PFDiM