Zawód z przyszłością

Rolnictwo ekologiczne

W Chmielniku koło Rzeszowa przez Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” zostało utworzone Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej im. św. Franciszka z Asyżu. Jest to szkoła branżowa przygotowująca do zawodu Rolnik ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Szkoła działa na dotychczasowej bazie Społecznego Gimnazjum Doliny Strugu oraz Szkoły Liderów, zmodernizowanej i powiększonej o segment z internatem. Aktualnie prowadzony jest nabór do szkoły branżowej ( rok szkolny 2019/2020) na kierunek – rolnictwo ekologiczne.

– W dzisiejszym świecie lawinowo wzrasta zapotrzebowanie na drogą żywność ekologiczną, co daje realne szanse również dla małych gospodarstw z naszego regionu. Uczniowie naszej szkoły będą poznawać różne aspekty szeroko pojętego nowoczesnego rolnictwa ekologicznego i zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie produkcji rolnej i hodowli w obiektach prowadzonych przez Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolinę Strugu”. Docelowo planujemy uruchomić szkołę branżową II stopnia, której ukończenie da możliwość uzyskania matury – informuje Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu”.

Po trzech latach nauki oraz praktyki w ośrodkach, które uczestniczą w stowarzyszeniu „Dolina Strugu” lub z nami współpracują, uczniowie zdobędą zawód rolnika ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Uczniowie, kursanci i studenci w ramach nauki w Centrum Edukacji Ekologicznej będą poznawać różne aspekty szeroko pojętego nowoczesnego rolnictwa ekologicznego i zdobywać praktyczne umiejętności całego łańcucha wartości produkcji rolnej i hodowli w obiektach prowadzonych przez „Dolinę Strugu”.

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” zapewnia uczniom możliwość zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych w oparciu o własne przedsięwzięcia.

Ekologiczne rolnictwo, by być opłacalnym, zyskownym i racjonalnym, wymaga stosowania specjalistycznej wiedzy, metod oraz technik produkcji. Jak podkreślają twórcy szkoły, tylko praktyka uczniów w rzeczywistych, działających w naszych miejscach praktyk pozwoli im poznać tajniki, bazować na doświadczeniu i wiedzy z różnych dziedzin rolnictwa ekologicznego.

Źródło: RTR-P ,,Dolina Strugu’’